ÁSZF

aszf03

A deyniquecosmetics.hu az általa üzemeltetett webáruházban magyarországi forgalomba hozott termékeket értékesít elektronikus úton, az interneten keresztül a www.deyniquecosmetics.hu, telefonon vagy e-mailben leadott rendelést áll módunkban elfogadni.
A deyniquecosmetics.hu kijelenti, hogy Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság, amely az elektronikus kereskedelemhez és az ehhez kapcsolódó csomagküldő kereskedelemhez szükséges engedélyekkel, jogszabályban előírt feltételekkel rendelkezik.

Vásárló lehet bárki, aki jelen szerződési feltételeket elfogadja, azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el.


A deyniquecosmetics.hu webcímen történő megrendeléssel jelen szerződésben foglalt feltételekkel szerződés jön létre a deyniquecosmetics.hu, mint eladó (továbbiakban eladó) és a megrendelést leadó személy, mint vásárló (továbbiakban vásárló) között.

A vásárló a megrendelés jóváhagyásával elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri jelen szerződésben foglaltakat.


A vásárló az adatlap kitöltésével a szállításhoz és a számlázáshoz szükséges adatokat adja meg. Az eladó ezen adatoknak megfelelően teljesíti a megrendelést és ezen adatoknak megfelelően állítja ki a számlát.

A vásárló köteles adatait a valóságnak megfelelően megadni. A hibás vagy hamis adatok megadásából eredő valamennyi kárért a vásárló felel. A nyilvánvalóan hamis vagy hibás regisztrációt az eladó jogosult törölni, kétség esetén pedig jogosult az adatok valódiságát ellenőrizni.

A regisztrált adatokat a vásárló bármikor megváltoztathatja, módosíthatja az ügyfélrendszer menüpontban. A szállítási cím csak a megrendelés feldolgozását követő szállítás feldolgozásáig módosítható.


A termékek leírását, az áruk jellemzőit és árát a termékek adatlapján tünteti fel az eladó. Az ár forintban értendő és az Áfa-t tartalmazza.

A termékek ára házhozszállítás esetén esetenként magában foglalja a csomagolás költségét és a biztosítást.

Az árak esetleges hibás feltüntetése, elírása esetén az eladó jogosult azok kijavítására. Ha valamelyik termék vagy annak ára elírás vagy rossz információ alapján hibásan került feltüntetésre, az eladó jogosult a megrendelést törölni. Az eladó a megrendelés törléséről a vásárlót e-mailben értesíti.

Egyes, külön megjelölt termékek csak külön, egyedi szerződésben meghatározott feltételek szerint vásárolhatók meg. Ez a jelölés az egyes termékek adatlapján található.

Eladó tájékoztatja a vásárlót, hogy a kínált termékeket beszállítók készleteiből vagy speciális rendelés útján szerzi be.

A megrendelt áruk ára az internetes oldalakon feltüntetetthez képest a megrendelés időpontjában változhat, amennyiben beszállítóink az árfolyamváltozások miatt mindenkori érvényes árlistát előzetes értesítés nélkül időközben megváltoztatták.


shop01A vásárló a megrendelni kívánt termékeket a kosárban gyűjti össze, majd a kosár
tartalmának ellenőrzése után a tovább gomb megnyomásával választhat a vásárló szállítási opciók közül. Ezt követően kerül sor a regisztrációra, a vásárló adatainak rögzítésére.

A vásárló a fizetési mód kiválasztása után a megrendelés jóváhagyásával elismeri, hogy jelen szerződési feltételeket megismerte és azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

A megrendelés megérkezéséről az eladó e-mailben a rendszer által automatikusan generált visszaigazolást küld. A visszaigazolás tartalmazza a megrendelés azonosító számát. Utóbb ezen azonosító számra hivatkozva fordulhat a vásárló az eladóhoz. Ez a visszaigazolás azonban még csak a vásárló megrendelésének megérkezését igazolja, és nem jelenti azt, hogy a termék raktáron található.

A megrendelés feldolgozása során eladó levélben vagy telefonon keresheti meg a vásárlót a teljesítés feltételeinek egyeztetése érdekében. Abban az esetben, ha az eladó a vásárló megrendelését a vásárló megrendelésében foglalt feltételek szerint (pl. megrendelésben szereplő áron, szállítási határidőn belül, stb.) teljesíti, akkor az eladó a megrendelés feldolgozásáról nem köteles e-mailt küldeni a vásárlónak, hanem elegendő a szállítás időpontját és az esetleges egyéb adatokat telefonon egyeztetni a vásárlóval.


 

szallitas-deynique01Az eladó általában a megrendelés feldolgozását követő 3 munkanapon belül vállalja a megrendelt termékek beszerzését. A kézbesítés legkorábbi időpontját a megrendelés feldolgozását követően e-mailben vagy telefonon közli az eladó a vásárlóval.

A szállítás időpontját az eladó minden esetben egyezteti (telefonon vagy e-mailben) a vásárlóval annak érdekében, hogy a termékek átvétele biztosított legyen.


Szállítási módok:

Személyes átvétel üzleteinkben: a vásárló a megrendelt terméket a megjelölt nyitvatartási időben, (hétköznapokon 08.00 – 20.00, szombatonként 08.00 – 16.00 óráig) az eladó által megjelölt határidőn belül személyesen átveheti az eladó 1056 Budapest, Belgrád rkp. 26. vagy 1011 Budapest, Krisztina krt. 45. szám alatti üzletinek egyikében. A termékek személyes átvétele esetén is szükséges az átvétel időpontjának egyeztetése annak érdekében, hogy rendelkezésre álljon a megrendelt termék.

Futárszolgálat: A futárszolgálat igénybevétele egyéni vásárlók esetében 30 000 Ft alatti végösszegnél 1500 Ft, 30 000 Ft felett pedig ingyenes. Kereskedelmi partnereink vásárlásakor, ha a végösszeg nem éri el az 50 000 Ft-ot, a házhoz szállítás díja 1500 Ft, 50 000 Ft-tól ingyenes.

A vásárló köteles a küldeményt a kézbesítéskor, kiszállításkor tételesen ellenőrizni és a hiánytalan teljesítést az átvételi elismervény aláírásával nyugtázni. Ezt követően az eladónak nem áll módjában a vásárló hiányosságra vonatkozó reklamációját elfogadni. Ha a csomag a kézbesítéskor sérült, akkor a vásárló köteles jegyzőkönyvet felvetetni a futárral és a küldeményt visszaküldeni. Ennek elmulasztása a vásárló terhére esik.

Vásárló kötelezettséget vállal arra, hogy gondoskodik az áru átvételéről. Amennyiben az áru kézbesítése a vásárló hibájából hiúsul meg (nem gondoskodik az árunak a megjelölt időben történő átvételéről), akkor köteles az eladó ezzel összefüggő többletköltségét (pl. áru visszaszállítása, újbóli kiszállítása, stb.) megtéríteni.

deyniue fizetési infok

 

A termék ellenértékének megfizetése a szállítás módjától függően az alábbiak szerint történhet: a termék személyes átvétele esetén a vásárló a vételárat készpénzben köteles kiegyenlíteni a termék átvételekor számla ellenében. Futárszolgálattal történő szállítás esetén a vásárló a futárnak köteles a vételárat készpénzben megfizetni a termék kiszállításakor számla ellenében vagy a termék átvételét megelőző banki átutalással (ez egy normál banki átutalás az eladó által e-mailben megküldött számla alapján). Ebben az esetben a termék kiszállítására csak azt követően kerül sor, hogy annak ellenértéke megérkezett az eladó bankszámlájára.

Az eladó az áru tulajdonjogát a teljes vételár megfizetéséig fenntartja. Az áru tulajdonjoga a teljes vételár megfizetésével száll át a vásárlóra.

deynique-aszf -(8)

A vásárló a szerződéstől a termék átvételétől számított nyolc munkanapon belül indoklás nélkül elállhat. Nem gyakorolhatja a vásárló az elállási jogát a vonatkozó jogszabályban meghatározott esetekben, így különösen a szerzői jogi védelem alatt álló termékek (pl.: hang-, illetve képfelvétel, valamint számítástechnikai szoftver) esetében, ha a csomagolást a vásárló felbontotta.

A vásárló az elállási joga gyakorlását írásban (e-mailben vagy postai úton) köteles az eladónak bejelenteni. Amennyiben a vásárló a termék árát megfizette, az eladó az elállás közlését és a termék visszaszolgál­tatását követő harminc napon belül visszatéríti azt a vásárló által megadott bank zámlára történő átutalással. A vásárló viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgál­tatásával kapcsolatban felmerült költségeket.

A vásárló a terméket az eladó 1056 Budapest, Belgrád rkp. 26. szám alatt található üzletbe köteles visszajuttatni.

Az eladó csak akkor köteles a terméket visszavenni, ha a vásárló azt az eredeti csomagolásban, sérülésmentesen szolgáltatja vissza. Amennyiben a vásárló a terméket már használta és nem tudja azt hiánytalan csomagolásban, sérülésmentesen visszaszolgáltatni az eladónak, akkor eladó nem veszi vissza a terméket és nem fizeti vissza a termék árát, ilyen esetben a terméket a vásárló költségére visszaszállíttatja a vásárlónak.

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról a 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet rendelkezik. A hatályos jogszabályok szerint a jótállás és a garancia kötelezettsége, valamint az alkatrészellátási felelősség a termék forgalmazóját terheli. Az igény érvényesítéséhez szükséges a jótállási jegy és a számla. A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a vásárló részére történő átadásának elmaradása nem érinti a jótállási kötelezettség­vállalás érvényességét. Az igény közvetlenül a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgála­tokban érvényesítendő. A forgalmazó a vásárló igényét a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálat szakvéleménye alapján teljesíti.

 

Az eladó fenntartja magának azt a jogot, hogy kizárólag előzetes fizetés esetén szolgálja ki, vagy egyáltalán nem szolgálja ki azokat a vásárlókat, akik rendszeresen nem tartják be jelen szerződésben foglalt feltételek vagy más módon kárt okoznak az eladónak.

Az eladó nem felel az internetes hálózat esetleges műszaki hibáiból, a kommunikációs eszközök esetleges meghibásodásából, bármely szoftver vagy program meghibásodásából, esetleges technikai meghibásodásokból eredő károkért.

aszf01Eladó a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kezeli és tárolja a vásárlók személyes adatait. Az eladó kizárólag a szerződés teljesítése (visszaigazolás, szállítás, számlázás) érdekében szükséges adatokat kér a vásárlóktól. Eladó tájékoztatja vásárlókat, hogy a vásárlók személyi adatait adatbázisában elkülönítve tárolja, az üzemeltetéshez, adatkezeléshez külső személyt (pl.: adatfeldolgozó) nem vesz igénybe.

Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a vásárlók adatait csak a megrendelés teljesítése és a számla kiállítása érdekében használja fel. Regisztrált ügyfeleink automatikusan feliratkoznak hírlevelünkre, amelyről bármikor le is iratkozhatnak.

Eladó kijelenti, hogy a vásárló adatait kizárólag a szerződés teljesítése érdekében igénybe vett alvállalkozónak adja ki (pl. futárszolgálat) az alvállalkozó feladatának teljesítéséhez szükséges terjedelemben. A vásárlónak joga van ahhoz, hogy a tárolt adataihoz hozzáférjen. A vásárló jogosult e-mailben vagy telefonon tájékoztatást kérni a tárolt adatairól.

deynique-aszf -(12)

Amennyiben szakmai vásárlóként kíván regisztrálni, kérjük olvassa el a Főmenü “Szakmai Információk” pontjában foglaltakat is. Jelen Ászf rendelkezései kivétel nélkül vonatkoznak mind a kiskereskedelmi, mind a szakmai vásárlásokra.

 
aszf02Az eladó jogosult jelen szerződés feltételeit bármikor egyoldalúan, indoklás és külön értesítés nélkül megváltoztatni, módosítani. Eladó jogosult továbbá a termékek árát és a szállítási határidőket is megváltoztatni, módosítani. A változtatások a www.webshop.szaboimre.hu webáruházban való közzététel időpontjától hatályosak.

Adott megrendelésre a megrendeléskor érvényben lévő általános szerződési feltételeket kell alkalmazni.

Amennyiben az eladó és a vásárló egyedi szerződést köt valamely termék megvásárlására, akkor jelen általános szerződési feltételek csak annyiban alkalmazandóak, amennyiben az egyedi szerződés eltérő rendelkezéseket nem tartalmaz.

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről, a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) Korm. rendelet és a kapcsolódó jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.